Czy działasz tylko wtedy, gdy życie Cię kopie?

Podejmujemy działania i dokujemy zmian w życiu albo pod wpływem lęku albo z miłości. Jak to jest u Ciebie, jaka intencja Ci towarszyszy podejmując ważne decyzje? Poznaj lepiej siebie oglądając to wideo i kieruj świadomie swoim życiem.