Konsultacje psychologiczne

Indywidualne konsultacje psychologiczne w Berlinie/online dla osób dorosłych

W życiu mierzymy się z wieloma sytuacjami kryzysowymi. Pomogę Tobie pokonać zakręty życiowe. Przewlekły stres, mobbing, zespół wypalenia zawodowego (burnout), życiowy kryzys, terapia par, problem z nastolatkiem – niejednokrotnie borykamy się z takimi problemami. Sesje psychologiczne pomogą Tobie poukładać i uporządkować obszary, które tego wymagają.

Zakres udzielanej pomocy psychologicznej

Stres

Często zgłaszają się do mnie pacjenci, którzy doświadczają stresu, który towarzyszy im od dłuższego czasu i coraz bardziej utrudnia funkcjonowanie w życiu prywatnym i zawodowym. Zbyt silny stres (przekraczający indywidualne możliwości adaptacyjne) lub zbyt długotrwały, przynosi działanie niepożądane. Pacjenci czują się coraz bardziej samotni, zagubieni, pochłonięci rywalizacją, przeciążeni nadmiarem obowiązków w pracy i w rodzinie. Najbardziej stresującymi wydarzeniami w życiu są m.in.: śmierć bliskiej osoby, rozwód. separacja, zwolnienie z pracy. Stres zbyt długotrwały przyczynia się do rozwoju zaburzeń psychicznych, przede wszystkim takich jak: zaburzenia lękowe (nerwicowe) i depresyjne. Sesje z psychologiem pozwalają lepiej poznać samego
siebie oraz to, co wywołuje napięcie, a następnie poznać metody relaksacyjne i wdrożyć je do swojej codzienności.

ZESPÓŁ WYPALENIA ZAWODOWEGO (BURNOUT)

Zespół wypalenia zawodowego (zwany też z języka angielskiego syndromem burnout) stanowi obecnie jeden z najistotniejszych problemów społecznych i indywidualnych, związanych z zawodowym funkcjonowaniem jednostki. Światowa organizacja zdrowia (WHO) publikuje, że zespół wypalenia zawodowego wkrótce stanie się oficjalnie uznawany za chorobę cywilizacyjną i znajdzie się w kolejnej edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Wypalenie zawodowe jest stanem, który cechuje się wyczerpaniem i frustracją, spadkiem sił fizycznych i utratą energii emocjonalnej, a w efekcie obniżeniem motywacji do wykonywania pracy z dotychczasowym zaangażowaniem. Proces leczenia syndromu wypalenia zawodowego, jak również jego zapobieganie polega przede wszystkim na wzmacnianiu dobrostanu psychicznego i zasobów odpornościowych.

MOBBING

Mobbing oznacza działania lub zachowania, które są skierowane do lub przeciwko pracownikowi i polegają na długotrwałym i uporczywym zastraszaniu i nękaniu pracownika. Są to zachowania intencjonalne, czyli zmierzają do określonego celu. Może nim być wzbudzenie lęku lub poczucia winy. Jest to zjawisko wpływające niezwykle destrukcyjnie na zdrowie psychiczne ofiary, jej poczucie własnej wartości, kompetencji i możliwości. Aby można było mówić o mobbingu, nękanie i zastraszanie powinno trwać minimum pół roku. Mobbing zdarza się coraz częściej i to nie tylko w miejscu pracy, lecz także w szkołach, na uczelniach wyższych czy w różnego rodzaju organizacjach. Aby móc przeciwstawiać się mobbingowi, bardzo ważna jest znajomość tego, jakie mamy prawa i na jakie zachowania powinniśmy niezwłocznie reagować.

SYTUACJE KRYZYSU ŻYCIOWEGO

Kryzysy są nieodłącznym elementem naszego życia. Kryzys jest przejściowym stanem nierównowagi wewnętrznej, często wywołany przez krytyczne wydarzenie życiowe. Pojawia się nagle i z wielką siłą uderza w człowieka, który w danej sytuacji nie posiada zasobów, by sobie z nim poradzić. Mogą go wywołać różne nieoczekiwane wydarzenia życiowe, takie jak: strata pracy, ciężka choroba, rozpad małżeństwa czy zdrada. Człowiek ma poczucie, że stracił kontrolę nad własnym życiem, a wszelkie dotychczasowe sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodzą. Podczas kryzysu wzrasta napięcie i następuje dezorganizacja psychiczna. W celu jego rozwiązania konieczne jest wypracowanie nowych sposobów funkcjonowania.

Terapia par

Kryzys w związku może pojawić się w każdym momencie. Jest czymś naturalnym. Mogą go wywołać np. pogoń za karierą, podział obowiązków w domu, kierowanie się innymi normami w wychowywaniu dzieci, narzucanie swoich racji przez jedną ze stron. Rozmowa z terapeutą daje parze/małżeństwu szansę na zmianę,
pozwala inaczej spojrzeć na kryzys, pomaga w zrozumieniu uczuć, myśli i potrzeb stanowiących źródło  konfliktów, daje możliwość spojrzenia z boku na relacje między partnerami, a tym samym pomaga w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem, co przekłada się na polepszenie jakości relacji. Podczas spotkań partnerzy zachęcani są do tego, by odważnie i otwarcie mówić o swoich uczuciach. Czasem, by rozwiązać problem, wystarczy go sobie w pełni uświadomić. Terapeuta pomaga parom ustalić nowe zasady funkcjonowania we
dwoje i przywrócić równowagę w związku.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW

Oferuję poradnictwo psychologiczne dla rodziców w sytuacji pojawienia się problemów wychowawczych nastolatka lub kryzysów w rodzinie: rozwód rodziców, przeprowadzka, zmiana szkoły. Każdy nastolatek inaczej wkracza w swoją dorosłość. Burza hormonów, chęć zyskania większych praw i swobód – to wszystko wpływa na zmianę zachowania i myślenia. Bunt nastolatka dotyczy sfery emocjonalnej, mentalnej i moralnej. Rodzice często nie wiedzą, jak rozmawiać z nastolatkiem. Podczas konsultacji często obwiniają siebie o brak
kompetencji, mało uwagi itp. Podczas rozmowy z terapeutą opiekunowie uświadamiają sobie, że w życiu rodziny nadchodzi taki czas, w którym dziecko dorasta i szuka własnych ścieżek. Rodzice zmieniają również swoje podejście i uświadamiają sobie, że córka czy syn zaczynają żyć samodzielnie.

Kiedy warto zgłosić się na konsultację z psychologiem?

9

znalazłaś/-eś się w sytuacji kryzysu życiowego, np.: strata pracy, rozwód, choroba

9

czujesz, że przewlekły stres zdominował Twoje życie

9

straciłaś/-eś swoje dawne poczucie własnej wartości

9

doświadczyłaś/-eś mobbingu lub innych trudności w pracy

9

w Twoim związku/małżeństwie jest kryzys, nie potraficie się już porozumieć jak kiedyś

9

nie wiesz, jak porozumieć się ze swoim nastolatkiem